OGNIOODPORNOŚĆ PIANY POLIURYTANOWEJ

Parametr
NG-0430E
NG-0440
NG-0810NF
Zastosowanie
natrysk wewnętrzny, ścienno-sufitowy
natrysk zewnętrzne dachowe
natrysk wewnętrzny lekki
Struktura
zamknięto-komórkowa
zamknięto-komórkowa
otwarto-komórkowa
Klasa reakcji na ogień
wg DIN 4102
B2
B2
B3
Klasa reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1
Klasa E
Klasa E
B-s1, d0*
Wytrzymałość temperaturowa [oC]
- 50 do + 100
- 50 do + 100
- 50 do + 100
Określenia dotyczące palności stosowane w rozporządzeniu
Klasy reakcji na ogień zgodnie z PN-EN 13501-1:2008
Niepalne
A1;
A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
Palne
niezapalne
A2-s1,d1; A2-s2,d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2;
B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;
B-s1,d1; B-s2,d1; B-s3,d1;
B-s1,d2; B-s2,d2; B-s3,d2;
trudno zapalne
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
C-s1,d1; C-s2,d1; C-s3,d1;
C-s1,d2; C-s2,d2; C-s3,d2;
D-s1,d0; D-s1,d1; D-s1,d2;
łatwo zapalne
D-s2,d0; D-s3,d0;
D-s2,d1; D-s3,d1;
D-s2,d2; D-s3,d2;
E-d2; E;
F
Niekapiące
A1;
A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0;
B-s1,d0; B-s2,d0; B-s3,d0;
C-s1,d0; C-s2,d0; C-s3,d0;
D-s1,d0; D-s2,d0; D-s3,d0;
Samogasnące
co najmniej E
Intensywnie dymiące
A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2;
B-s3,d0; B-s3,d1; B-s3,d2;
C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;
D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2;
E-d2; E;
F

Nasi partnerzy